HALIS chúc mừng Anh/ Chị đã đăng kí thành công khoá học “Dinh dưỡng căn bản thuận tự nhiên” với chuyên gia dinh dưỡng Mai Hằng.

Chúng tôi sẽ gửi link tham gia vào lớp học qua email vào ngày 06/04/2022.

Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn ???

 

Tham gia nhóm Zalo “Sức khoẻ thuận tự nhiên”